• Spodnja rečica 81, 3270 Laško
  • 03 73 38 400
  • prodaja@pilih-dolomit.si

CENIK KAMENIH AGREGATOV V KAMNOLOMU REČICA

POZICIJA VRSTA IN LASTNOSTI PESKA izjave o lastnostih in certifikati CENA EUR/t (brez DDV) CENA EUR/t (z DDV)
1 Agregat 0-2 mm 22,20 27,08
2 Agregat za malte 0-3 mm 21,10 25,74
3 Agregat za betone 0-4 mm GF 85-f16-SI15-LA25-MS18 20,00 24,40
4 Agregat za betone 4-8 mm GC 85/20-f4-SI15-LA25-MS18 19,30 23,55
5 Agregat za betone 8-16 mm GC 85/20-f1.5-SI15-LA25-MS18 19,30 23,55
6 Drobljenec 16-32 mm 17,60 21,47
7 Drobljenec 0-8 mm 18,70 22,81
8 Drobljenec 0-16 mm 18,70 22,81
9 Tampon 0-45 mm agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20 10,00 12,20
10 Tampon 0-32 mm agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20 13,20 16,10
11 Tamponski nedrobljenec agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20 9,40 11,47
12 Recikliran nasipni material 7,20 8,78
Cene veljajo za material naložen na deponiji kamnoloma Rečica. Cenik je bil sprejet 29.12.2022, v veljavo stopi 01.01.2023. Gratex d.o.o. Laško Spodnja Rečica 81 3270 Laško