• Spodnja rečica 81, 3270 Laško
  • 03 73 38 400
  • prodaja@pilih-dolomit.si

Tehnologija

Tehnologija pridobivanja dolomitskega agregata se izvaja po odkopni metodi, ki obsega:

  • vrtanje globinskih vrtin
  • globinsko miniranje in morebitno sekundarno miniranje nadgabaritnih samic,
  • čiščenje etaž z bagrom, to je odrivanje ali metanje odstreljenega materiala iz višjih etaž na osnovno etažo
  • nakladanje in transport materiala iz osnovne etaže do vsipnega bunkerja drobilno–sejalnega postrojenja, kjer se vrši drobljenje in sejanje za navadne betone (od MB 10 do MB 35). Z dodatno rekonstrukcijo naprav pa se vrši še drobljenje in sejanje za zadovoljevanje potreb po frakciji 0 do 3 mm.

Dela na etažah kamnoloma od leta 2000 dalje izvaja zunanji izvajalec storitev.