Gratex d.o.o., Spodnja Rečica 81, 3270 Laško Domov | Kazalo | Kontakt

Zgodovina in vizija

Pridobivanje in predelava dolomitskih agregatov na področju kamnoloma Rečica v Laškem poteka že vrsto desetletij, saj se je pričela proizvodnja že v letu 1956, ko se je v delovni enoti RUDNIK Laško pridobljen gramoz uporabljalo za dela v premogovniku in izdelavo betonskih oblikovancev za permanizacijo rudarskih objektov pod površino. V prvem letu pridobivanja (leta 1956) se je pridobilo 3.745 m3 gramoza, leta 2007  je proizvodnja znašala že 162.646 m3 (oziroma cca 260.230 ton), v letu 2016 pa so prodane količine znašale 198.367 ton. Podjetje Gratex d.o.o. je nastalo leta 1992 z izločitvijo dejavnosti proizvodnje gramoza in prodaje premoga iz delovne enote Rudnika Laško, ki je zaradi prestrukturiranja premogovništva začel z zapiralnimi deli.

Kamnolom dolomitskih agregatov Rečica se nahaja desno od vhoda v glavni rov bivšega Rudnika Laško. Kamnolom je razdeljen na šest delovnih etaž, katerih povprečna višina je okrog 10 m.

 

Konec leta 2013 je podjetje kupil g. Zdenko Pilih, ki je lastnik podjetja PILIH BETON. Podjetje se je tako poslovno integriralo z do sedaj največjim kupcem agregatov Pilih betonom in s tem se je sodelovanje na področju gradbenih agregatov še dodatno povečalo.

V podjetju je novi lastnik izvedel prestavitev tehtnice za tehtanje kamionov na ustreznejšo lokacijo v neposredni bližini kamnoloma, postavil dodatno postrojenje za mletje frakcij, obnovil delavnico in zgradil nove pisarniške prostore.

Da bi med kupci dosegli večjo prepoznavnost, ugled in nenazadnje prodajo, je podjetje v letu 2017 oblikovalo novo podobo pod blagovno znamko PILIH dolomit.

 

Poslanstvo

 • Zagotavljanje  visokokakovostnih certificiranih mineralnih agregatov
 • Zagotavljanje prijetnega delovnega okolja za zaposlene
 • Skrb za okolje

 

Vizija

 • Postati vodilni in nepogrešljiv partner za vso gradbeno dejavnost in druge porabnike
 • Širitev obstoječe dejavnosti  v kmetijsko dejavnost in industrijo
 • Aktivno sodelovanje z industrijo, gospodarstvom in kupci
 • Dolgoročna rast in širjenje podjetja
 • Pridobitev novih področij za pridobivanje mineralnih agregatov

Vrednote

 • Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo
 • Ponudba visokokakovostnih mineralnih agregatov
 • Skrb za zadovoljstvo zaposlenih in razvijanje njihovega potenciala
 • Skrb za okolje in zavezovanje k ekološki ozaveščenosti