Gratex d.o.o., Spodnja Rečica 81, 3270 Laško Domov | Kazalo | Kontakt

Ponudba

CENIK KAMENIH AGREGATOV V KAMNOLOMU REČICA

POZICIJA

  VRSTA IN LASTNOSTI PESKA
  izjave o lastnostih in certifikati

CENA EUR/t
(
brez DDV)

CENA EUR/t
(
z DDV)

01


  Agregat 0-2 mm

             15,30

18,67

02


  Agregat za malte 0-3 mm

14,50

17,69

03


  Agregat za betone 0-4 mm
   GF 85-f16-SI15-LA25-MS18

14,00

17,08

04


  Agregat za betone 4-8 mm                              
   GC 85/20-f4-SI15-LA25-MS18 

13,80

16,84

05


  Agregat za betone 8-16 mm                                 
  GC 85/20-f1.5-SI15-LA25-MS18

13,44

16,40

06


  Drobljenec 16-32 mm

12,00

14,64

07


  Drobljenec 0-8 mm

12,90

15,74

08


  Drobljenec 0-16 mm

12,70

15,49

09


  Tampon 0-45 mm
   agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20

8,32

10,15

10


  Tampon 0-32 mm
   agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20

8,90

10,86

11


  Tamponski nedrobljenec

6,50

7,93

12


  Tampon A (0-35)

9,00

10,98

13


  Nasipni material 0-125 mm

7,95

9,70

14


  Tampon 0-64 mm

8,00

9,76

15


  Drobljenec 32-64 mm

9,00

10,98Cene veljajo za material naložen na deponiji kamnoloma Rečica.

Cenik je bil sprejet 01.06.2018, v veljavo stopi 01.07.2018.
Gratex d.o.o. Laško
Spodnja Rečica 81
3270 Laško