Gratex d.o.o., Spodnja Rečica 81, 3270 Laško Domov | Kazalo | Kontakt

Ponudba

CENIK KAMENIH AGREGATOV V KAMNOLOMU REČICA

POZICIJA

  VRSTA IN LASTNOSTI PESKA
  izjave o lastnostih in certifikati

CENA EUR/t
(
brez DDV)

CENA EUR/t
(
z DDV)

01


  Agregat 0-2 mm

             16,83

20,53

02


  Agregat za malte 0-3 mm

15,95

19,46

03


  Agregat za betone 0-4 mm
   GF 85-f16-SI15-LA25-MS18

15,40

18,79

04


  Agregat za betone 4-8 mm                              
   GC 85/20-f4-SI15-LA25-MS18 

15,18

18,52

05


  Agregat za betone 8-16 mm                                 
  GC 85/20-f1.5-SI15-LA25-MS18

14,78

18,03

06


  Drobljenec 16-32 mm

13,20

16,10

07


  Drobljenec 0-8 mm

14,19

17,31

08


  Drobljenec 0-16 mm

13,97

17,04

09


  Tampon 0-45 mm
   agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20

9,15

11,16

10


  Tampon 0-32 mm
   agregat za nevezane materiale GA 85-f7-SI20

9,79

11,94

11


  Tamponski nedrobljenec

7,15

8,72

12


  Recikliran nasipni material

4,95

6,04Cene veljajo za material naložen na deponiji kamnoloma Rečica.

Cenik je bil sprejet 01.04.2021, v veljavo stopi 01.05.2021.
Gratex d.o.o. Laško
Spodnja Rečica 81
3270 Laško